Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

Zespół Interdyscyplinarny

 

 

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie integruje i koordynuje działania instytucji oraz specjalistów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

W skład członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Goszczanowie wchodzą:

 

1.Wioletta Gawron-Kierownik GOPS w Goszczanowie- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego         

2.Joanna Ostojska- Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Goszczanowie

3. Joanna Janiak- Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Goszczanowie

4. Olga Malicka- Starszy pracownik socjalny z GOPS w Goszczanowie

5. Iwona Górka- Kurator zawodowy- Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Sieradzu

6. Daniel Dekrewicz- Przedstawiciel Komisariatu Policji z Warty

7. Rafał Hajduk- Przedstawiciel Komisariatu Policji z Warty

8. Aleksandra Maryniaczyk- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goszczanowie

9. Beata Krzyczkowska- Przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczanowie

10. Emilia Karska- pedagog szkolny- Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

11. Renata Pawlak- Przedstawiciel organizacji pozarządowej

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny