Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie inicjuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się:

 

przyjmowaniem wniosków dotyczących leczenia odwykowego,

 

kierowaniem spraw do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji,

 

przeprowadzaniem interwencji w stosunku do osób nadużywających alkoholu,

 

Udzielaniem pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu,

 

diagnozowaniem w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniem do lekarza biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu,

 

opiniowaniem wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencją w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie,

 

Kontrolą punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, członek rodziny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, policja, prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej:

-     rozkład życia rodzinnego

-     demoralizacje małoletnich

-     uchylającej się od pracy

- systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny
 

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie mający swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy

w pok. 21 lub 23 od pn –pt w godz. 730 -1530

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goszczanowie utworzyła  Punkt  Konsultacyjny znajdujący się w budynku Urzędu Gminy Goszczanowie gdzie można skorzystać z porad psychoterapeuty  oraz istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goszczanów wchodzą:

  1. Wioletta Gawron- Przewodniczący Komisji
  2. Aleksandra Maryniaczyk- Z-ca Przewodniczącego
  3. Joanna Ostojska- członek
  4. Joanna Janiak- członek
  5. Daniel Dekrewicz- członek

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny