Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie, z siedzibą przy ul. Kaliskiej 19, kod pocztowy: 98-215 Goszczanów.

 

2. Administrator wyznaczył inspektora do ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie, z którym można skontaktować się pod nr. tel: 43 829 82 39, adres e-mail: inspektorgops@goszczanow.com

 

3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa w szczególności:

· ustawy o pomocy społecznej;

· ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

· ustawy o świadczeniach rodzinnych;

· ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

· ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

oraz Statutu, a także na podstawie szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz szczególnych przepisów wykonawczych, a także obowiązków i zadań zleconych, na podstawie zawartych umów, oraz udzielonych zgód.

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe pozyskane od Pana/Pani oraz w sposób inny niż od osoby ubiegającej się o pomoc. Pana/Pani dane osobowe, będą pozyskiwane przez systemy teleinformatyczne oraz od podmiotów, które są zobowiązane do ich przekazania. Administrator danych osobowych ma możliwość przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych. Dane mogą być udostępnione innym organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w formie papierowej przez czas określony zgodnie z art.23a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r., zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Natomiast w nośnikach komputerowych bezterminowo.

 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wskazanych powyżej podstaw prawnych. Aby zrealizować zadania wynikające z w/w ustawy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych osób ubiegających się o świadczenie oraz członków jej rodziny. Niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z pomocy.

 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane, oraz decyzję nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny