Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany w szczególności: osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione ma zapewniać warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Mieszkanie Chronione w Gawłowicach składa się z 7 odrębnych pokoi, w tym jeden przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej z łazienką przystosowaną do jej potrzeb , toalety, kuchni, 2 łazienek, oraz dużego holu.

Aby ubiegać się o pomoc w formie środowiskowej pomocy w postaci mieszkania chronionego należy złożyć w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej n/w dokumenty:

(Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać w GOPS w Goszczanowie lub z zakładki /dokumenty do pobrania/)

1.    Wniosek o przyznanie pobytu w Mieszkaniu Chronionym
2.    Zaświadczenie lekarskie
3.    Kserokopia dowodu tożsamości
4.    Zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
5.    Zaświadczenie lekarskie (zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do skierowania do mieszkania chronionego;
6.    Opinię opiekuna w przypadku osób opuszczających palcówkę opiekuńczo-wychowawczą;
7.    Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 

 

 

Mieszkanie Chronione w Gawłowicach

Utworzono dnia 31.03.2016, 09:58

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zaświadczenie lekarskie

Utworzono dnia 31.03.2016, 11:47

Wniosek o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym

Utworzono dnia 31.03.2016, 11:46

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny