Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://gopsgoszczanow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • dokumenty w postaci skanów
  • zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Olga Malicka, adres poczty elektronicznej olga.malicka@goszczanow.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 8298241. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku Urzędu Gminy w Goszczanowie znajduje się od ulicy Kaliskiej i jest to jedyne wejście przeznaczone dla petentów. Budynek posiada cztery kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, II piętro. Na każdej kondygnacji znajduje się korytarz, który nie posiada progów, ma czytelny i intuicyjny układ. Przy schodach brak jest platform oraz pochylni. Budynek Urzędu Gminy w Goszczanowie nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami. Biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się na II piętrze, jednakże w przypadku problemów z wejściem na piętro, merytoryczny pracownik Ośrodka Pomocy, do którego kierowana jest sprawa, obsługuje klienta na parterze.

Dostępność informacji głosowych Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów Przed budynkiem brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.


 


 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny