Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie

Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 25.05.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”).

Przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania  danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goszczanowie oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie w imieniu którego działa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie z siedziba przy ul. Kaliskiej 19, 98-215 Goszczanów, (nr tel.: 43 829 82 42),
 2. W GOPS w Goszczanowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 43 829 82 39 lub adresem e-mail: sc@goszczanow.com
 3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków zawartych umów oraz w celach określonych w udzielonych zgodach.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie,  w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby  i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publiczne
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. W związku z przetwarzaniem przez GOPS w Goszczanowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • W przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie wycofana. W takim przypadku GOPS nie będzie mógł już dłużej przetwarzać Państwa danych, które były przetwarzane na podstawie tej zgody.
  8. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS w Goszczanowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny